Friday, January 11, 2013

ನಿನ್ನ ಕಂಡಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಾರಲಿಲ್ಲ


ನಿನ್ನ ಕಂಡಮೇಲೆ
ಹೀಗೆ
ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಾರಲಿಲ್ಲ
ಮರಳಿ ಬರುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ
ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದು
ಅರಿವಿಗೆ ಕೂಡ ಬಾರಲಿಲ್ಲ

ಸಿಂಗರಿಸಿ ಸವರಿಸಿ ಕೊಳುತಿದ್ದೆ
ನಿನಗಾಗೆ
ನೀ ಮುಂದೆ ಬರಲು
ನೋಟ ಬೆರಸದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದೆ
ಕಣ್ಣ ತುಂಬಿದ್ದು ಕಾಣದೆ
ಒರೆಸಿದೆ

ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯಂತೆ
ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪಿಸಿದ್ದೆ ಮನದಲ್ಲಿ
ಬರಿ ಮೂರ್ತಿಯಂತೆ
ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೋದೆ
ನನ್ನ ಬದುಕಲಿ

ಬಹಳ ಆಶೆಯವಿತ್ತು
ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ದಾರಿ
ಸೇರಲು
ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ದಾರಿಯ
ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ
ನೀ ಮಾಡಿ ಹೋದೆ

ಸಂಜು

No comments:

Post a Comment