Monday, May 28, 2012

ವಿರಹ
ವಿರಹ

*****************

 ಪ್ರೆಮಕೆಂತು ಪರಿ
ಮನವಾಗಿತ್ತು ಆಲೆಮಾರಿ
ವಿರಹಕೆಂತು ಈ ಭಾವ
ಒಣಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ತರಗೆಲೆಯ
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿದರು ಪ್ರಾಣ ಹಾರದ
ನೀರ ಮಟ್ಟ ಮುಳುಗಿದರು ಉಸಿರು ಕಟ್ಟದ
ಈ ಪ್ರೆಮಕೆಂತು ಪರಿ

ಅಲ್ಲೊಂದು ಜೀವ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೀವ
ನಡುವಿನ ಅಂತರಕ್ಕೆ
ಮೈಲು ಮೈಲಿಗೂ ನೆನಪುಗಳ ಇಂಚರಕ್ಕೆ
ಮನ ನೆನೆದು ನೆನೆದು ದಣಿದ ಭಾವ
ಕೊಂಚ ಹಿಂದಕೆ ಸರಿ ಬಾರದೆ ನಿ ಸಮಯ
ಕೊಂಚ ಸ್ತಬ್ದವಾಗಬಾರದಿತ್ತೆ ಆವಳು
ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಅ ಸುಂದರ ಸಮಯ

ಉಗಿ ಬಂಡಿಗೇಕೆ ಇಷ್ಟು ಆತುರ
ನನ್ನವಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಸೆಳೆದೊಯ್ಯುವ
ಕರ್ಮ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟವರಾರು
ನಿನಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿ
ಅನುಭವಿಸಿ ನೊಡು ಅದರ ನೊವು
ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ತಟ್ಟದೆ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ

ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಒಂದು ದಿನ
ಸಮಯ ಜಾರುವ ಸರದಿಗೆ
ಭಾಯ ಪಡಲೆ
ಇಲ್ಲ ನನ್ನವಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲೆ
ಇ ಗೊಂದಳದೊಳಗೆ ಕೊನೆಗು
ಸಮಯ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ
ನನಗೆ ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟಿದ

ನನ್ನಿಂದ ದೊರ ಹೊಗುವ
ಅ ಯಮ ಯಾತನೆಯ ಯಮಗಂಡಕಾಲ
ಇಬ್ಬರ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿದ್ದರು
ಮುಖಃ ಪೆಚ್ಚಗಾಗಿ ಸೊತ ಭಾವ ಹೊತ್ತರು
ಕೊಂಚ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕಾಲ
ನಿನಗೆ ನಿನ್ನವಳ ಸೇರುವ ಆತುರವೆ
ಅಥವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡು
ನಿನಗೆ ಸಹಿಸಲಾರದ ಕಿಚ್ಚೆ

~ಸಂಜು~

No comments:

Post a Comment