Wednesday, May 30, 2012

ನಾನು ನೀನು ಒಂದಾದಮೇಲೆನಾನು ನೀನು ಒಂದಾದಮೇಲೆ

***********************

ಕಣ್ಣೆರಡು ಸೇರಿ
ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ  ಕೊಟ್ಟ
ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ದಾರಿ

ಹೃದಯವೆರಡು ಮಾತಾಡಿ
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ 
ಉಸಿರಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿ

ಮನವು ಎರೆಡೂ ಮಿಂದು
ಭಾವಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ
ಹೊಸ ಕಾವ್ಯ ಒಂದು

ನೀನು ನನ್ನೊಳಗೊ
ನಾನು ನಿನ್ನೊಳಗೊ
ಹರುಷ ಸಂತೋಷ
ನನ್ನೀ ಹೃದಯದೊಳಗೆ

ಮಾತೆರೆಡು ಬೇಡ
ಮೌನದಲ್ಲೆ ಸಾವಿರ ಭಾವ
ಸುರಿದಿಹುದು ಪ್ರೀತಿ, ಕಾರ್ಮೋಡ

ಸೊರ್ಯನಿತ್ತ ಕಾಂತಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ
ಬೆಳದಿಂಗಳು
ನಿನ್ನ ಒಲವ ಜೊತಿ ನನ್ನೀ ಗೂಡಿಗೆ
ನಂದಾ ದೀಪವಾಗಿರಲು

ಕೂಡಬೇಕು ಒಂದುಗೂಡಬೇಕು
ನಮ್ಮೀ ಬಾಳ ಬಂಡಿ ಹೂಡಬೇಕು
ಕೊನೆ ತನಕ ನಿನ್ನ ಜ್ಯೊತೆ
ನನಗೆ ಬೇಕು

ಬಾಳಲಿ ಬರುವ ಕಷ್ಟ ದುಃಖಗಳು
ನಮ್ಮೀ ಒಲವಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೊಗಬೇಕು
ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ನೀನು
ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು
ಕೊನೆ ಉಸಿರಿನ ತನಕ
ನಿನ್ನ ಒಲವ ಧಾರೆ ನನಗೆ ಬೇಕು

ಅ ದೆವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು
ನಂಬಿದರೆ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಒಲವಿಗೆ
ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ನಂಬಿದೆ
ಕೈ ಬಿಡದಿರು ಎಲ್ಲಿಯೂ
ಒಂಟಿ ನನ್ನ ಮಾಡದಿರು

~ಸಂಜು~

No comments:

Post a Comment