Friday, April 6, 2012

ದೂರ

ಈ...........ದೂರ ........... ಬಲು ಕ್ರೂರ
ಸಾಗರದಾಚೆ ನಾ ಎಲ್ಲೋ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲು ದೂರ
ಒಂಟಿತನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿ ಆಲೆಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡ ಹೋದೆ,
ಉಪ್ಪಿತ್ತು ಅಚೆ ತೀರದಲ್ಲಿ ನನ್ನವಳ ಸುರಿಸಿದ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ :((((((

ಸಂಜು

No comments:

Post a Comment