Wednesday, June 27, 2012

ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ


     ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ

ಮಹಾದೇವ ಮಹಾಕಾಯ
ಮಂಜುನಾಥ ಶಂಕರಾಯ
ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಶಿವಮಯ
ಜಗದೀಶ ಸುರೆಶಾಯ
ಚಂದ್ರಶೇಕರ ಮಹಾಮಾಯ
ಪಾರ್ವತಿ ಪತೇ ಚಂದ್ರಧರಾಯ
ಗಂಗಾಧರ ಶಶಿಧರಾಯ
ವಿಶ್ವನಾಥ ವಿಷೆವೆರ್ಶ್ವರಾಯ
ಗಜಚರ್ಮಾಂಬರ ತ್ರಿಶುಲಾಯ
ಕೈಲಾಸವಾಸ ನಾಗೆಶವರಾಯ
ಒಂಕಳೆಶವರ ಜಂಗಮಯ
ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಅಂತಾತ್ಮರಾಯ
ಶಿವಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಾಯ
ಈಶ್ವರ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ
ಬಕ್ತನೆಂಟ ಕರುಣಕರಾಯ
ನೀಲಕಂಠ ನಂಜುಂಡೆಶ್ವರಾಯ
ನಂಧಿ ವಾಹನ ನಂಧಿಶ್ವರಾಯ
ಗಣೇಶ ಪಿತ ಗಣೆಶ್ವರಾಯ
ಶಣ್ಮುಗ ಪಿತ ಸರ್ವೆಶವರಾಯ
ಗೌರಿಮನೋಹರ ಗಿರಿಶಾಯ
ಅಂಬರೀಷ ಅಮರನಾಥಯ
ಮಹಾದೇವ ಮರ್ತ್ಯೊಂಜಾಯ
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ
~ ಸಂಜು ~

No comments:

Post a Comment