Wednesday, June 27, 2012

ಕುಡುಕ

  ಕುಡುಕ

ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕೊಂತವನೆ
ಹೆಂಡದ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಿನಿ
ಓಟು ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತವನೆ
ಕೈನಾಗೆ ಸೀಸೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ

ಇವ್ನಗೆ ಎನು ಬಂದೈತೆ
ನಿಸಾ ತಲಿಗೆ ಎರೈತೆ
ಆಡ್ಡಡ ತೊರಾಡ್ತ
ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಲೆ ಒದುರ್ತ
ಆಶ್ವಾಸನೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತವನೆ
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿಕೊಂಡೆ

ತೊದಲುತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ
ಮೈಮೆಗೆ ಉಗ್ಗಕೊಳ್ತ
ನಾ ರೊಡು ಮಾಡಿಸಿತಿನಿ
ಬಿದಿ ದೀಪ ಹಾಕಿಸ್ತಿನಿ
ಚರಂಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿನಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಳಯನಾಗೆ
ಮಾತ್ರ ಸರಾಯಿ ಬರೊ ಹಂಗೆ

ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾವ್ನೆ
ಮೋರಿನಾಗೆ ಬಿದ್ದಕೊಂಡೆ
ಪೊಲಿಸ್ನವರಿಗೆ ಒದಿತೀನಿ
ಲಂಚ ಕೇಳೊರಿಗೆ
ಮಾನ ಹಾರಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ
ಇಸ್ಕೊಲ್ನಾಗೆ ಕನ್ನಡ
ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ

ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟು ಉಡಾಯಿಸ್ತೀನಿ
ಇಂಗ್ಲೀಶ್ನಾಗೆ ಏನಾದರೂ
ಟಸ್ ಪುಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ
 ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿತಿನಿ
ನನ್ನ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ
 

ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕೊಂತವನೆ
ಹೆಂಡದ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಿನಿ
ಓಟು ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತವನೆ
ಕೈನಾಗೆ ಸೀಸೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ

~ ಸಂಜು ~


No comments:

Post a Comment