Tuesday, January 31, 2012

ಅವಳು

ನೆನಪಿಲ್ಲ  ಯಾವ ಯಾವ ಹದಿ ದಾಟಿದೆ
 ಎಲ್ಲ ನಗರ ಮರೆತಂತಿದೆ
 ಅವಳ ಮನೆಯ ಹಾದಿ ತುಳಿದಮೇಲೆ
 ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹಾದಿ ಮರೆತಂತಿದೆ
... ಪರದೆಶದಂತೆ  ಇದ್ದ ಅವಳ ನಗರ ನೋಡಿ
 ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳ  ಮರೆತಂತಿದೆ
 ಆರಮನೆಯಂತ ಮಹಲ್ ನೋಡಿ
 ಮಣ್ಣಿನ ನನ್ನ ಮನೆ ಮರೆತಂತಿದೆ

 ನನ್ನ ಕೊಂದವರು ಯಾರೆಂದು
 ಅವಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದರು
 ನನ್ನ ಶವದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ
 ಅವಳು ಕತ್ತಿ ಮರೆತಂತಿದೆ

No comments:

Post a Comment