Tuesday, January 31, 2012

ಜೀವನ

ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಚಿಂತೆ
ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಚಿಂತೆ
ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಚಿಂತೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ
ಬದುಕು ನಡೆಸಿದರೆ ಸಾಕೆಂಬ ಘೋರ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಡುತಿದೆ
ನಿಲ್ಲದ ಸಮಯ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ
... ಚಿಂತಿಸುವ ಸಂಯಮ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ
ಸಂಪೋರ್ಣತೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
ಓಡಿದಷ್ಟೇ ದೂರ ಹಿಂತೊರುಗಿ ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಗಳ ನಡುವೆ
ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಅಸ್ತಿಪಂಜರದಂತೆ
ನೊಂದು ಬೆಂದು ಬಡಕಲು ದೇಹ ಮಾತ್ರ

No comments:

Post a Comment